Innovationsprocessen

Har du frågor kring SU Inkubators verksamhet och erbjudande är du välkommen att kontakta oss via e-post:  info@inkubator.su.se