LISTIG OCH STARK

Både listig och stark

Det är epitet som vi kan tillskriva de flesta av våra innovatörer och entreprenörer

Vi tror dock att det finns fler som smyger omkring där ute och som vi hoppas ska våga sig fram till oss och berätta om sina affärsidéer. Vi har alltid tid.

VÄLKOMMEN!

info@inkubator.su.se