.

08-674 79 00  info@inkubator.su.se
Villa Bellona, Universitetsvägen 8
106 91 STOCKHOLM

Mona Wilcke
Verkställande direktör
073-690 30 10
Vicki E Holmberg
Verksamhetskoordinator
08-674 77 95 (lämna medd/SMS om ej svar)
E-post
Följ oss på FaceBook!  www.facebook.com/suinkubator