.

08-674 79 00  info@inkubator.su.se 
Villa Bellona, Universitetsvägen 8
106 91 STOCKHOLM

Mona Wilcke
Verkställande direktör
073-690 30 10
 
Vicki E Holmberg
Verksamhetskoordinator
08-674 77 95
E-post