Interaktiv innovationsutställning öppnad

Den 6 mars 2019 öppnade ”Once Upon a Try”, Googles gigantiska onlineutställning, där man kan uppleva innovationer, konst och miljöer från fler än 100 muséer runt om i världen. Sverige representeras av bl a Tekniska museet som bidrar med en gruvvandring från dåtid till nutid, uppfinnaren Christopher Polhem och en mängd innovativa kvinnor.

https://artsandculture.google.com/project/once-upon-a-try