Här presenterar vi vårt inkubatorbolag Choros Cognition

Genom unika metoder för klassificering av satellit-data kan det forskarbaserade bolaget Choros Cognition erbjuda en tjänst som både hjälper forskare och skogsbruk.