INFLYTTNING

Den 3 september 2018 flyttar SUs innovationskontor in hos oss i Villa Bellona.

Välkomna säger vi på SU Inkubator!