Khosravi vs Hagströmer

Parisa Khosravi, i vårt startup-bolag Infood, gjorde i april i år ett studiebesök hos entreprenören och finansmannen Sven Hagströmer. Det blev ett intressant och bra samtal om bägges erfarenheter och engagemang som entreprenörer och ett och annat tips och råd fick Parisa med sig i bagaget.

Stockholms universitets studentkårs tidning Gaudeamus gjorde en artikel av mötet.